LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Rokasgrāmata sniedz pārskatu par MARLO mācību rīku un sniedz ieteikumus, kā izmantot rīku kā

atsevišķu mācību resursu (individuālām apmācībām) un kā daļu no mācību programmas. 

Download
Learner's Guide_LV.pdf
Adobe Acrobat Document 712.2 KB

E-grāmata 

MARLO e-grāmata sastāv no 23 nodaļām par mārketingu un 8 Spānijas, Kipras, Latvijas un Lietuvas uzņēmēju  labās prakses piemēriem. E-grāmata tie rekomendēta  iesācējiem mārketingā.Mārketinga mācību rīks

23 īsām nodaļām par mārketinga pamatprincipiem, esošās ekonomiskās situācijas pārskatu, tirgus izpētes principiem un mārketinga stratēģijām, mārketinga kompleksu, zīmolvedību un sociālo mediju izmantošanu. 


Gadījuma analīze

MARLO mācību rīks ietver astoņas gadījumu izpētes no partnervalstīm (Spānijas, Latvijas, Lietuvas

un Kipras), kas parāda, kā mazie lauku ražotāji vai uzņēmumi tūrisma nozarē veiksmīgi attīstījuši

un veicinājuši savus produktus un pakalpojumus. 


Video

kas ilustrē gadījumu izpēti.

1.

Very Berry Ltd (Latvija)

2.

Ievas Siers (Latvija). 

3.

Uncle Picho (Spanija)

4.

Pastoralia (Spanija)


5.

Ktima Christoudia (Kipra)

6.

Aphodrite Delights (Kipra) 

7.

Pas Tevukus (Lietuva)

8.

Erikas Augustinavicius (Lietuva)Anketa

Aizpildot šo anketu Jūs sniegsiet vērtīgu informāciju MARLO Metodiskā mācību materiāla pilnveidei. Aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 10 min.


Papildus informācija

Šajā daļā, lietotāji varēs atrast attiecīgo informāciju par vairākām tēmām, kas tuvojās pārējā rīka: bioloģiskās lauksaimniecības, vietējiem produktiem, lauku tūrismu, ...

Drošība lauku tūrismā

Šajā saitē Jūs atradīsiet veiksmīgus piemērus un praktiskus risinājumus par drošības aspektiem lauku tūrisma mītnēs. Mācību platformā Jūs varat iepazīties ar drošības virtuālo apmācību, drošības inspekcijas rokasgrāmatu un veikt pašpārbaudi.

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt lauku tūrisma uzņēmējiem apzināties savas tiesības un pienākumus, likumdošanas, kvalitātes sistēmu, un klientu prasības, kas jāievēro, lai bizness būtu iespējami pasargāts no negadījumiem un nepatīkamiem pārsteigumiem. Rokasgrāmata izstrādāta SAFETUR (2012-1-LV1-LEO05-03389) projekta ietvaros ar EK Leonardo da Vinci Mūžizglītības programmas atbalstu.. Rokasgrāmatā ir noderīga  arī lauku tūrisma organizācijām un tūrisma studentiem.Sadarbības piemēri

Šajā sadaļā ir iekļauti vairāki  piemēri par  vietējo ražotāju un tūrisma uzņēmumu sadarbību. Piemēri ir  pieejami tikai angļu valodā, gadījumā, ja jums ir nepieciešams tulkojums, lūdzu, sazinieties ar Marlo partneri no Latvijas.

Download
Sadarbības piemēri
MARLO_ EXAMPLES OF COOPERATION_P.pdf
Adobe Acrobat Document 3.5 MB