Santrauka

Dinamiškai besikeičiančioje žemės ūkio ekonominėje aplinkoje, vis daugiau ūkininkų bei mažų – vidutinių įmonių aktyviai veikiančių kaimo vietovėse, ieško galimybės išsilaikyti matydami vis didėjantį susidomėjimą vietine, ekologiška produkcija. Nors visoje Europoje vartotojai labai noriai renkasi vietinius produktus, jų pasiekiamumas vis dar yra labai sudėtingas. Nemaža dalis ekologiškų produktų ES šalyse yra importuojami. Nemaža dalis šių produktų galėtų būti pakeisti vietos gamintojų produkcija, bet tam reikia, kad vietinių produktų tiekėjai, gamintojai  dalyvaujantys tiekimo grandinėje didintų savo gebėjimus ir kompetencijas.

 

Tikslas

Marlo tikslas padidinti kaime veikiančių smulkiu ir vidutinių įmonių konkurencingumą, parengiant vietinių ir ekologinių produktų rinkodaros metodologinę mokymosi priemonę  ir taip prisidėti prie tvarios kaimo vietovių plėtros. Projektas remiasi LdV projekto „Proud Farmer“, kuriame dalyvavo 6 organizacijos iš Latvijos, Prancūzijos, Italijos, Slovėnijos ir Rumunijos, sėkmingais rezultatais 2010 metais.  Rengiama mokymosi programa bus išbandyta ir įvertinta Ispanijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Kipre.

 

Siekiai

Projekto metu siekiama išsiaiškinti rinkodaros poreikį tarp ekologinių ir vietinių produktų gamintojų; pasidalinti gerąja patirtimi vietinių produktų rinkodaros ir mokymų srityje; projekto „Proud Farmer“ sukurto mokymosi įrankio pritaikymo Marlo projekto tikslinei auditorijai; taip pat siekiama išbandyti ir gauti priemonės įvertinimą, bei sukurti naujas bendradarbiavimo galimybes tarp vietinių ir ekologinių produktų gamintojų partnerių šalyse, nepamirštant projekto rezultatų kokybiško viešinimo ir tolesnio panaudojimo projektui pasibaigus.

 

Partneriai

Projektą įgyvendina 7 partneriai iš 5 ES šalių išsidėsčiusių nuo šiaurės iki pietų Europos (Latvijos, Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Kipro). Organizacijų veiklos sritys apima nuo mokymo ir konsultavimo iki vietinių žemės ūkio produkcijos gamintojų ir kaimo turizmo paslaugų teikimo. Partnerių įvairumas kokybiškai prisideda siektino rezultato įgyvendinimo suderinant skirtingus požiūrius ir patirtis pagal atstovaujamas sritis. Pagrindinis projekto rezultatas bus Metodologinė mokymosi priemonė Ispanų, Latvių, Lietuvių, Graikų ir Anglų kalbomis. Taip pat bus sukurtos įvairios viešinimo priemonės - projekto svetainė, išleisti lankstinukai, organizuota konferencija, kas prisidės prie projekto rezultatų sklaidos ir kokybiško panaudojimo.

Tikslinė projekto auditorija yra smulkūs ir vidutiniai vietinio ir ekologiško maisto gamintojai, pardavėjai, turizmo paslaugų teikėjai ar įmonės besiverčiančios šių produktų ir paslaugų vystymu ir rinkodara. Projektas padidins kaime veikiančių  subjektų konkurencingumą ir prisidės prie kompetencijos kėlimo rinkodaros srityje.Taip kaip prisidės prie verslumo ir ekonominio gyvybingumo kaimiškose vietovėse didinimo. Taip pat  numatoma, kad projektui pasibaigus sėkmingi rezultatai ir geroji praktika galės būti pritaikyta ir kitose ES šalyse plėtojant vietinių ir ekologinių produktų rinkodarą. 


 

Projektas pradėtas 2013 spalio 1d. ir baigtas 2015 rugsėjo 30 d. 


AN prie projekto prisidėjo 206.230,36€, o tai sudaro 70,50% bendros projekto vertės.