Περίληψη

Όλο και περισσότεροι αγρότες και αγροτικές SME's στην Ευρώπη, που αγωνίζονται να επιβιώσουν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωργικό και οικονομικό περιβάλλον, εκτιμούμουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον των τοπικών και ειδικών προϊόντων ως δυνατότητα να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές φαίνεται να προτιμούν τα τοπικά, αυθεντικά και υγιεινά τρόφιμα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε αυτά. Μέρος των εισαγωγών που πληρούν προς το παρόν την αυξανόμενη ζήτηση θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τοπικά προϊόντα, ωστόσο οι εταιρείες που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού των τοπικών και βιολογικών προϊόντων διατροφής πρέπει να γίνουν πιο επαγγελματικές και ανταγωνιστικές.    

 

Ομάδα Στόχου

Το έργο MARLO αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών ΜΜΕ μέσα από την ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού Εκπαιδευτικού εργαλείου μάρκετινγκ Τοπικών και Βιολογικών Προϊόντων Διατροφής, και να ενθαρρύνει την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Το έργο βασίζεται στην μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου ProudFarmer που ολοκληρώθηκε επιτυχώς από μια σύμπραξη 6 οργανώσεων από τη Λετονία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία το 2010. Το προσαρμοσμένο πρόγραμμα κατάρτισης θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί στην Ισπανία, Λετονία, Κύπρος και η Λιθουανία.   

 

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου  MARLO  περιλαμβάνουν, ανάλυση των αναγκών, ανταλλαγή εμπειριών για την προώθηση των τοπικών και βιολογικών προϊόντων, εκπαίδευση σε θέματα μάρκετινγκ, προσαρμογή του εργαλείου κατάρτισης ProudFarmer με βάση τις ανάγκες της ομάδας στόχου, δοκιμή και αξιολόγηση, δημιουργία τοπικών και διεθνών ευκαιριών δικτύωσης και συνεργασίας, διάδοση και προετοιμασία κατάλληλων μηχανισμών / διαδικασιών για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Εταίροι

Το έργο θα υλοποιηθεί από μια κοινοπραξία από 7 εταίρους από 5 χώρες της ΕΕ που εκτείνεται από το Βορρά στο Νότο της Ευρώπης (Ισπανία, Κύπρος, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία), και αντιπροσωπεύουν άμεσα αγροτικές ΜΜΕ που εμπλέκονται στην παραγωγή, την εμπορία και τις πωλήσεις τοπικών και βιολογικών προϊόντων, καθώς και στην κατάρτιση και την παροχή συμβουλών.    

Το κύριο αποτέλεσμα θα είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την εμπορία τοπικών και Βιολογικών Προϊόντων Διατροφής (πρόγραμμα κατάρτισης, οδηγίες, βιβλίο εργασίας, μελέτες περίπτωσης) στην Ισπανική, Λεττονική, Ελληνική, Λιθουανική και Αγγλική γλώσσα. Το έργο συμπεριλαμβάνει  επίσης μια σειρά από δραστηριότητες διάδοσης (ιστοχώρο έργου, ενημερωτικά δελτία, εκδηλώσεις) οι οποίες θα συμβάλουν στην προώθηση του έργου και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.

 

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Η χρηματοδότηση ανέρχεται στις € 206,230.36 ποσό το οποίο αποτελεί περίπου το 70% του συνολικού προϋπολογισμου του έργου.